PL EN DE

Porady

Czyszczenie i konserwacja nawiewników higrosterowanych.

 • Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących.
 • Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości.
 • Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

Dlaczego należy dbać o poprawną wentylację pomieszczeń

Powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia ulega zanieczyszczeniu i zawilgoceniu pod wpływem zachodzących procesów, takich jak oddychanie, gotowanie, suszenie, pranie, kąpiel. Materiały do wykańczania wnętrze oraz meble związki, które są niebezpieczne dla osób przebywających w pomieszczeniu. Z każdym rokiem zwiększa się liczba użytkowników nowoczesnych okien, które charakteryzują się dużą szczelnością. Wysoki współczynnik dźwiękoszczelności jest jak najbardziej pożądany, natomiast brak napływu świeżego powietrza z zewnątrz naraża użytkowników na

 • wzrost wilgoci, a w efekcie rozwój pleśni i grzybów na profilach okiennych, pod parapetem, w narożu pokoi, roszenie się pary wodnej na szybach oraz innych chłodnych powierzchniach, np. ściany i meble;
 • kondensację zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez meble i materiały wykończeniowe;
 • niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych, kominkach itp.;
 • ryzyko wydzielenia szkodliwego tlenku wegla;
 • nawiew powietrza zewnętrznego przez kratki wentylacyjne w kuchni i łazience;

Każdy z wyżej wymienionych czynników, nie tylko obniża komfort użytkowania budynku, ale stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców , którzy mogą odczuwać zmęczenie, ból i zawroty głowy; podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, podrażnienia skóry, uczulenia, alergie;

Dlaczego zimą na oknach pojawia się woda?

W okresie zimowym użytkownicy mieszkań ze względu na niską temperaturę powietrza na zewnątrz ograniczają wietrzenie pomieszczeń, a więc nie jest doprowadzane powietrze zewnętrzne i następuje wzrost wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Niska temperatura powierzchni szyby oraz duża wilgotność powietrza powoduje, że po przekroczeniu punktu rosy następuje wykroplenie wody na szybie. Skutecznym sposobem na doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza jest montaż nawiewników okiennych lub częste wietrzenie pomieszczeń.

Jaka powinna być wilgotność w mieszkaniu?

Dla zapewnienia komfortu i zdrowia użytkowników wilgotność w mieszkaniu powinna się zawierać w przedziale 40-60%. Wilgotność poniżej 40% sprawia, że powietrze jest suche, powoduje to uczucie suchości w ustach i nosie, natomiast wilgotność powyżej 60% stwarza sprzyjające warunki do rozwoju bakterii i pleśni oraz jest odczuwana przez użytkowników jako "duszność" i "parność" wpływająca negatywnie na ich samopoczucie.

Zalecenia dotyczące użytkowania stolarki drewnianej

Przed montażem stolarki

 • okna i drzwi należy składować najlepiej rozpakowane z folii zabezpieczającej, przekładane gąbką (unikać tektury i papieru, które mogłyby odcisnąć się na stolarce)
 • okna i drzwi należy składować w pozycji pionowej, delikatnie przechylone
 • zabrania się przechowywania wyrobów w miejscach narażonych na bezpośrednie opady wody lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, powyżej 70%
 • nie wolno dopuszczać do pozostawienia skroplonej wody pod folią osłaniającą wyroby przez dłuższy okres czasu lub w warunkach silnego nagrzewania folii. W wypadku takiej sytuacji stolarkę należy natychmiast rozpakować i powierzchniowo wysuszyć
 • nie jest wskazany montaż stolarki w okresie jesienno-zimowym w temperaturze poniżej 5oC, w surowych, niewykończonych pomieszczeniach, w których po zamontowaniu stolarki (przy braku odpowiedniej wentylacji) kładzione będą tynki, wylewane posadzki lub układana będzie glazura.

Po montażu stolarki - do czasu zamieszkania w budynku

 • bezwzględnie zdjąć wszelkie naklejki z szyb - wyschnięty klej utrudni oczyszczenie szyby
 • podczas prac wykończeniowych stolarkę dokładnie osłonić folią i odpowiednią taśmą (z klejem nie wchodzącym w reakcję z farbą)
 • należy zapewnić odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe, których standard określa temperatura pomieszczenia 18-22oC i wilgotność względna 50-70%, oraz właściwie funkcjonujący system wentylacji nawiewno-wywiewnej
 • chronić stolarkę przed zabrudzeniem pyłami cementu i wapna
 • drzwi w ścianach zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg) aby rozbryzgi spadającej wody nie powodowały zamaczania powierzchni drzwi,
 • przy zamontowaniu drzwi w ścianach nadmiernie nasłonecznionych oraz pomieszczeń nagrzewanych powyżej 20oC przy niskiej wilgotności powietrza należy liczyć się ze zjawiskiem zwiększonego skurczu i pęcznienia elementów drzwi, powstawania mikropęknięć oraz możliwością pojawienia się śladów żywicy na powierzchni drzwi
 • pierwsze czyszczenie należy przeprowadzić po 6-8 tygodniach używając delikatnych detergentów i unikając ścierania na sucho.

W budynku zamieszkałym.

 • raz do roku przeprowadzać smarowanie wszystkich ruchomych części okuć
 • raz w roku dokonać konserwacji uszczelek
 • 1-2 razy w roku czyścić i konserwować powłokę malarską specjalnymi preparatami – polecamy środek Gori 901
 • nie obciążać skrzydła dodatkowym ciężarem, nie zabezpieczać skrzydła przed zamknięciem przez klinowanie twardym przedmiotem
 • aby uniknąć zjawiska skraplania pary wodnej na zestawie szybowym należy zapewnić dobrą wymianę powietrza w pomieszczeniu
 • do mycia używać łagodnych środków chemicznych. Nie wolno stosować rozpuszczalników, środków alkalicznych i gruboziarnistych past czyszczących.

Zalecenia dotyczące użytkowania stolarki PVC

Przed montażem stolarki.

 • okna i drzwi należy składować w pozycji pionowej, delikatnie przechylone
 • zabrania się przechowywania wyrobów w miejscach narażonych na bezpośrednie opady wody
 • należy unikać składowania stolarki w miejscach o dużym nasłonecznieniu ze względu na możliwość zwulkanizowania się folii ochronnej z powierzchnią profili okiennych
 • nie jest wskazany montaż stolarki w okresie jesienno-zimowym w temperaturze poniżej 5oC.

Po montażu stolarki - do czasu zamieszkania w budynku.

 • niezwłocznie po montażu usunąć folię ochronną - czas na zdjęcie folii - nie więcej niż miesiąc
 • jeżeli nie została zdjęta folia ochronna należy unikać nasłonecznienia ze względu na możliwość zwulkanizowania się folii ochronnej z powierzchnią profili okiennych
 • bezwzględnie zdjąć wszelkie naklejki z szyb - wyschnięty klej utrudni oczyszczenie szyby
 • podczas prac wykończeniowych stolarkę dokładnie osłonić folią i odpowiednią taśmą
 • chronić stolarkę przed zabrudzeniem pyłami cementu i wapna
 • pierwsze czyszczenie należy przeprowadzić po 6-8 tygodniach używając delikatnych detergentów i  unikając ścierania na sucho.

W budynku zamieszkałym.

 • raz do roku przeprowadzać smarowanie wszystkich ruchomych części okuć
 • raz w roku dokonać konserwacji uszczelek
 • nie obciążać skrzydła dodatkowym ciężarem, nie zabezpieczać skrzydła przed zamknięciem przez klinowanie twardym przedmiotem
 • aby uniknąć zjawiska skraplania pary wodnej na zestawie szybowym zapewnić dobrą wymianę powietrza w pomieszczeniu
 • do mycia używać łagodnych środków chemicznych bez składników ściernych. Nie wolno stosować rozpuszczalników, środków typu aceton lub nitro oraz gruboziarnistych past czyszczących. Mogą spowodować zmatowienie powierzchni profili okiennych.
 
Dodaj na Wykop Dodaj na Facebook Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Śledzika
- A A A +
Drukuj Drukuj
 E-mail  E-mail
RSS RSS
Wróć ...